Valaste Puhkeküla OÜ parandab teenuste kvaliteeti Pria Leader tegevustoetuse abil

VIKO visiooni kohaselt on aastal 2023 Virumaa Koostöökogu territooriumil välja arendatud Eesti tuntuim seikluslik puhke- ja turismipiirkond koos uute ja huvitavate toodete ning teenustega. Valaste Puhkeküla OÜ teenuste parandamise tegevus-investeering panustab VIKO visiooni ja strateegiliste eesmärkide täitmisesse, sest Valaste juga on maakonna üks atraktiivseimaid turismiobjekte. Valaste joa juures paikneva majutusasutuse ja kohviku teenuste kvaliteedi parandamisega kaasneb kliendivoogude kasv ning majutuse suurenemine. Puhkemajale ja kohvikule uue kvaliteedi ning nn “uue hingamise” andmiseks on siseruumides läbi vidud põhjalikud uuendused: soetatud uus mööbel ja tehnika ning uuendatud siseviimistlust.

Valaste Puhkeküla madalhaljastamise projekti raames on istutatud kämpingumajakeste ja hosteli ümbrusesse põõsad, mis kaunistavad territooriumit ning loovad puhkajatele privaatsustunde. Haljastamisega märgistatakse siseteede piirded, mis abistab talvisel ajal teid kasutada ja korras hoida. Turmismitaristu parendamisega saavutatakse teenuse parem kvaliteet, mille tagajärjel jäävad turistid puhkekülla pikemaks ajaks peatuma. Haljastustööde käigus valmistati ette istutusala 164 m² ulatuses, soetati ja vahetati välja 123 m² kasvumulda-multši, soetati ja isutati 385 erinevat madalpüsitaime (ilupõõsad), taastati muru 400 m² ulatuses, soetati ning paigaldati 8 lillekasti ja 145 m varjutuskangast.

Projekti „Valaste Puhkeküla hoonete energiaauditi ja tasuvusanalüüsi koostamine“ raames on koostatud Valaste puhkeküla hoonetele (kohvik, hostel ja 4 kämpingut) energiaaudit ja tasuvusanalüüs nutikate energialahenduste kasutusele võtuks. Tegevus-investeering panustab VIKO visiooni ja strateegiliste eesmärkide täitmisesse, sest Valaste juga on maakonna üks atraktiivseimaid turismiobjekte.

Projekti “Valaste kohviku väliterrassi taastamine” raames on vahetatud välja kõik väliterrassi konstruktsioonid ja asendatud need uutega samas mahus. Projektiga on saavutatud teenuse parem kvaliteet, mis võimaldab turiste paremini ja sujuvamalt teenindada.