Valaste Puhkeküla parandas teenuseid Pria Leader tegevustoetuse abil

Kirderanniku Koostöökogu strateegias on eesmärgiks seatud, et Kirderanniku koostööpiirkonna väikeettevõtlus on teinud arenguhüppe turismi- ja puhketeenuste osutamises ning on juurutatud rohkem uuenduslikke teenuseid ja tooteid.

Projekti “Valaste Puhkeküla teenuste parandamine” raames soetati uus infostend ja tööstuslik nõudepesumasin, parendati kohviku hoone estakaad ja välisuks.

Eelnevalt on Valaste Puhkeküla OÜ tegevust toetatud Leader tegevustoetusega järgnevalt:

Projekti “Päikesepaneelide süsteemi paigaldamine Valaste puhkekülasse” raames on paigaldatud 58-päikespaneelist koosnev tootmisseade ja see on ühendatud võrguinverteri kaudu elektrivõrguga. Projekti elluviimisel toodetakse päikesepaneelide süsteemiga elektrienergiat oma tarbeks ning sellega vähenevad kulud elektrienergiale.

Projekti “Valaste kohviku väliterrassi taastamine” raames on vahetatud välja kõik väliterrassi konstruktsioonid ja asendatud need uutega samas mahus. Projektiga on saavutatud teenuse parem kvaliteet, mis võimaldab turiste paremini ja sujuvamalt teenindada.

Projekti „Valaste Puhkeküla hoonete energiaauditi ja tasuvusanalüüsi koostamine“ raames on koostatud Valaste puhkeküla hoonetele (kohvik, hostel ja 4 kämpingut) energiaaudit ja tasuvusanalüüs nutikate energialahenduste kasutusele võtuks. Tegevus-investeering panustab VIKO visiooni ja strateegiliste eesmärkide täitmisesse, sest Valaste juga on maakonna üks atraktiivseimaid turismiobjekte.

Projekti “Valaste Puhkeküla OÜ teenuste parandamine” tegevus-investeering panustab VIKO visiooni ja strateegiliste eesmärkide täitmisesse, sest Valaste juga on maakonna üks atraktiivseimaid turismiobjekte. Valaste joa juures paikneva majutusasutuse ja kohviku teenuste kvaliteedi parandamisega kaasneb kliendivoogude kasv ning majutuse suurenemine. Puhkemajale ja kohvikule uue kvaliteedi ning nn “uue hingamise” andmiseks on siseruumides läbi vidud põhjalikud uuendused: soetatud uus mööbel ja tehnika ning uuendatud siseviimistlust.